Organizacja lekcji

Możesz pobierać naukę stacjonarnie lub zdalnie.

Lekcje stacjonarne

Lekcje stacjonarne mogą odbywać się we wskazanym przez Ciebie miejscu (np. u Ciebie w domu) albo u mnie – w moim lokalu. Stacjonarna godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Dojeżdżam wyłącznie w granicach m. st. Warszawy i na linii otwockiej. Zwrot kosztów za dojazd jest stały za każdy dojazd, nie zależy od ilości godzin, wynosi od 20 do 50 zł za każdy dojazd w zależności od lokalizacji. Dojazd poza granice miasta i linię otwocką może być uzgodniony indywidualnie, zazwyczaj wiąże się z większymi kosztami, jednak nie zawsze jest możliwy. Zawsze przyjeżdżam z potrzebnym do przeprowadzenia lekcji wyposażeniem: książkami, zbiorami zadań oraz zapleczem technicznym, jestem wyposażony w laptopa i mobilny dostęp do Internetu. Zaznaczam, co jest ważne w przypadku lekcji z informatyki, że nie przywożę komputera dla ucznia.

Możesz pobierać lekcję u mnie w moim lokalu, który jest położony w Warszawie, przy ul. Żupniczej 25. Podczas trwania lekcji stacjonarnej w moim lokalu może być obecny rodzic lub opiekun prawny.

Lekcje zdalne

Zdalna godzina lekcyjna trwa 50 minut, w tym pierwsze 5 minut lekcji jest przeznaczone na kwestie techniczne związane z nawiązaniem połączenia. Lekcje zdalne są realizowane przez Zooma.

Koszty

Koszty są ustalane indywidualnie przed rozpoczęciem nauki.
Zazwyczaj już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej ustalamy koszty, które kształtują się od 90 zł za godzinę lekcyjną, w zależności od przedmiotu, etapu edukacyjnego, tempa pracy, ilości spotkań, pilności realizowanego nauczania oraz ilości osób biorących udział w lekcji.

Lekcje w grupach

Istnieje możliwość pobierania nauki w grupie dwuosobowej lub trzyosobowej. W takim przypadku indywidualnie uzgodniony koszt za lekcję jest rozkładany na dwie lub trzy osoby. Lekcje w grupie mogą być prowadzone przeze mnie stacjonarnie lub zdalnie.

Organizacja

Na stałe jestem zatrudniony na pełnym etacie w szkole średniej. Zaangażowanie w pracę w mojej szkole powoduje, że czas w którym mogę udzielać lekcji, ilość uczniów i lekcji, które mogę zrealizować jest ograniczona. Istnieje możliwość, wedle Państwa wyboru, podpisania ze mną pisemnej umowy.