Zakres i zasady

Zakres:

  • matematyka, szkoła podstawowa i szkoła średnia,
  • informatyka, szkoła podstawowa i szkoła średnia,
  • przygotowanie do egzaminów: ósmoklasisty i matury, także do matury z rozszerzonej informatyki.

Zasady

  1. Stacjonarna godzina lekcyjna trwa 45 minut.
  2. Dojazd jest realizowany w granicach m. st. Warszawy. Zwrot kosztów za dojazd jest stały i wynosi 50 zł za każdy dojazd.
  3. Nauczyciel prowadzący lekcję stacjonarną u Ciebie przyjeżdża z potrzebnym do przeprowadzenia lekcji wyposażeniem technicznym, jest wyposażony w laptopa i mobilny dostęp do Internetu. Zaznaczyć jednak należy, szczególnie w przypadku lekcji z informatyki, że nauczyciel nie przywozi komputera dla ucznia.
  4. Zdalna godzina lekcyjna trwa 50 minut, w tym pierwsze 5 minut lekcji jest przeznaczone na kwestie techniczne związane z nawiązaniem połączenia. Lekcje zdalne są realizowane przez Zooma.
  5. Jest możliwe przeprowadzenie lekcji stacjonarnej w lokalu nauczyciela w Warszawie (lokalizacja: Praga-Południe, wschodni Kamionek).

Koszt za każdą rozpoczętą godzinę lekcyjną jest ustalany indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej.

Zobacz: kto uczy?