Zasady

Stacjonarna godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Dojazd jest realizowany w granicach m. st. Warszawy. Zwrot kosztów za dojazd jest stały za każdy dojazd, nie zależy od ilości godzin, wynosi od 20 do 50 zł za każdy dojazd w zależności od lokalizacji, w rejonie ulic Żupnicza, Podskarbińska, Chrzanowskiego – jest realizowany bezpłatnie.

Nauczyciel prowadzący lekcję stacjonarną u Ciebie przyjeżdża z potrzebnym do przeprowadzenia lekcji wyposażeniem technicznym, jest wyposażony w laptopa i mobilny dostęp do Internetu. Zaznaczyć jednak należy, szczególnie w przypadku lekcji z informatyki, że nauczyciel nie przywozi komputera dla ucznia.

Zdalna godzina lekcyjna trwa 50 minut, w tym pierwsze 5 minut lekcji jest przeznaczone na kwestie techniczne związane z nawiązaniem połączenia. Lekcje zdalne są realizowane przez Zooma.

Jest możliwe uczestnictwo w lekcji stacjonarnej w lokalu nauczyciela w Warszawie (lokalizacja: Praga-Południe, wschodni Kamionek, ul. Żupnicza 25). Podczas trwania lekcji stacjonarnej w lokalu nauczyciela może być obecny rodzic lub opiekun prawny.

Koszt za każdą rozpoczętą godzinę lekcyjną jest ustalany indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej i waha się od 75 do 150 zł za godzinę lekcyjną, w zależności od przedmiotu, etapu edukacyjnego, tempa pracy, regularności (częstotliwości) spotkań oraz pilności realizowanego nauczania.