Zasady

Możesz pobierać naukę stacjonarnie lub zdalnie.

Lekcje stacjonarne

Lekcje stacjonarne mogą odbywać się we wskazanym przez Ciebie miejscu (np. u Ciebie w domu) albo u mnie – w moim lokalu. Stacjonarna godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Standardowo dojeżdżam wyłącznie w granicach m. st. Warszawy i na linii otwockiej. Zwrot kosztów za dojazd jest stały za każdy dojazd, nie zależy od ilości godzin, wynosi od 10 do 40 zł za każdy dojazd w zależności od lokalizacji, w rejonie ulic Żupnicza, Podskarbińska, Chrzanowskiego – jest realizowany bezpłatnie. Dla zainteresowanych – dojazd poza granice miasta i linię otwocką może być uzgodniony indywidualnie, zazwyczaj wiąże się z większymi kosztami, nie zawsze jest możliwy. Przyjeżdżam z potrzebnym do przeprowadzenia lekcji wyposażeniem technicznym, jestem wyposażony w laptopa i mobilny dostęp do Internetu. Zaznaczam, co jest ważne w przypadku lekcji z informatyki, że nie przywożę komputera dla ucznia.

Możesz pobierać lekcję u mnie w moim lokalu, który jest położony w Warszawie, przy ul. Żupniczej 25. Podczas trwania lekcji stacjonarnej w moim lokalu może być obecny rodzic lub opiekun prawny.

Lekcje zdalne

Zdalna godzina lekcyjna trwa 50 minut, w tym pierwsze 5 minut lekcji jest przeznaczone na kwestie techniczne związane z nawiązaniem połączenia. Lekcje zdalne są realizowane przez Zooma.

Koszty

Koszty są ustalane przed rozpoczęciem nauki. W przypadku lekcji uczniów całorocznych cena obowiązuje na cały rok szkolny. W przypadku lekcji jednorazowych koszty są ustalane indywidualnie za każdą rozpoczętą godzinę lekcyjną przed rozpoczęciem lekcji.

Zazwyczaj już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej ustalamy koszty, które kształtują się od 90 zł za godzinę lekcyjną, w zależności od przedmiotu, etapu edukacyjnego, tempa pracy, regularności (częstotliwości) spotkań oraz pilności realizowanego nauczania.