Kto uczy?

  1. Lekcje prowadzi aktywny zawodowo nauczyciel przedmiotów (mgr inż.) zatrudniony w szkole średniej, posiadający wszystkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela i prowadzenia lekcji z rozszerzonego zakresu matematyki i informatyki w szkole średniej.
  2. Nauczyciel prowadzący lekcje posiada doświadczenie we wspieraniu uczniów w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty i matury, a także w pokonywaniu wyjątkowo trudnych sytuacji, takich jak zagrożenie oceną niedostateczną na koniec semestru/roku szkolnego.
  3. Nauczyciel prowadzący lekcje posiada doświadczenie w indywidualnej edukacji osób dorosłych, które po raz kolejny chcą przystąpić do matury i poszukują wsparcia w zakresie przygotowania się do egzaminu maturalnego z matematyki w tym uczniów, którzy zdają egzamin maturalny z matematyki w sierpniu w sesji poprawkowej.
  4. Lekcje prowadzi osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Zobacz: kwalifikacje zawodowe nauczycieli