Kto uczy?

Jestem:

  • aktywnym zawodowo nauczycielem: matematyki, informatyki i przedmiotów zawodowych informatycznych,
  • zatrudniony w szkole średniej,
  • magistrem inżynierem i posiadam wszystkie uprawnienia potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela i prowadzenia lekcji, z których udzielam korepetycji, które są wymagane przepisami prawa,
  • podporą dla uczniów potrzebujących wsparcia w zrozumieniu materiału i rozwiązywaniu zadań,
  • nauczycielem posiadającym ponad 10-letnie doświadczenie w indywidualnej pracy z uczniami z dysleksją i dysgrafią, które prowadzą do sukcesu – zrozumienia bieżącego materiału, wyćwiczenia umiejętności rozwiązywania zadań i otrzymania dobrego wyniku na egzaminie ósmoklasisty lub zdania matury z matematyki,
  • doświadczony we wspieraniu uczniów w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty i matury,
  • wsparciem w pokonywaniu trudnych sytuacji, takich jak zagrożenie oceną niedostateczną na koniec semestru/roku szkolnego, a także w eksternistycznym przygotowaniu do egzaminu maturalnego, także uczniów, którzy zdają egzamin maturalny w sierpniu w sesji poprawkowej – w tym przypadku lekcje odbywają się w lipcu i sierpniu przed sesją poprawkową.

Chcesz dowiedzieć się o mnie więcej?
mgr inż. Wojciech Wawer
kliknij, aby zobaczyć moją prywatną witrynę
dołącz do moich znajomych na FB
Facebook logo

Zobacz: kwalifikacje zawodowe nauczycieli