Kto uczy?

Jestem:

 • aktywnym zawodowo nauczycielem przedmiotów:
  – matematyki i matematyki rozszerzonej,
  – informatyki i informatyki rozszerzonej,
  – przedmiotów zawodowych informatycznych,
 • zatrudniony w szkole średniej,
 • magistrem inżynierem i posiadam wszystkie uprawnienia potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela i prowadzenia lekcji, które są wymagane przepisami prawa,
 • podporą dla uczniów potrzebujących wsparcia w zrozumieniu materiału i rozwiązywaniu zadań,
 • nauczycielem posiadającym ponad 10-letnie doświadczenie w indywidualnej pracy z uczniami z dysleksją i dysgrafią, które prowadzą do sukcesu – zrozumienia materiału, wyćwiczenia umiejętności rozwiązywania zadań i zdania matury z matematyki,
 • doświadczony we wspieraniu uczniów w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty i matury, w pokonywaniu wyjątkowo trudnych sytuacji, takich jak zagrożenie oceną niedostateczną na koniec semestru/roku szkolnego, a także w eksternistycznym przygotowaniu pełnoletnich (dorosłych) uczniów do egzaminu maturalnego oraz uczniów, którzy zdają egzamin maturalny w sierpniu w sesji poprawkowej – w tym przypadku lekcje odbywają się w lipcu i sierpniu przed sesją poprawkową.

Chcesz dowiedzieć się o mnie więcej?
Dołącz do moich znajomych na FB
Facebook logo

Zobacz: kwalifikacje zawodowe nauczycieli