Kto uczy?

  1. Lekcje prowadzi aktywny zawodowo nauczyciel przedmiotów zatrudniony w szkole średniej, posiadający wszystkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela i prowadzenia lekcji.
  2. Nauczyciel prowadzący posiada doświadczenie we wspieraniu uczniów w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty i matury oraz w pokonywaniu wyjątkowo trudnych sytuacji, takich jak zagrożenie oceną niedostateczną na koniec semestru/roku szkolnego.
  3. Przyjedzie do Ciebie osoba zaszczepiona trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19.

Zobacz: kontakt, zakres i zasady